Waste Recycling Ship

In samenwerking met Dhr. Lindenau, eigenaar van het WRS-concept, proberen we dit concept naar Indonesie te krijgen. Eerst stap daarvoor nodig is het verkrijgen van steun in de vorm van Letters Of Interest (LOI) waarmee de partners en overheden aangeven geinteresseerd te zijn en medewerking te verlenen tot het verkrijgen van financiële steun waarmee een haalbaarheidsstudie voor toepassing van het concept in Indonesië, uitgevoerd kan worden.

12 augustus 2015 waren er drie partijen die een LOI hebben getekend:

  1. Sea Ventures
  2. ECO Flores
  3. SDSP (Papua Barat)

Kijk voor meer informatie op Smart Waste Management.

Schermafbeelding 2015-08-18 om 16.56.04