Visie & Missie

Logo Green MoluccasVISIE

De wereldwijde vraag naar grondstoffen stijgt, terwijl de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen afneemt. De noodzaak tot hergebruik van materialen of het gebruik van alternatieve grondstoffen neemt toe.

Er is een transitie nodig naar een duurzame leefomgeving waarin welvaart, welbevinden en milieu in balans zijn.

Door de toenemende schaarste of zelfs uitputting van grondstoffen ontstaan nieuwe kansen. Door grondstoffenketens te veranderen, de duurzaamheid van grondstoffen te vergroten en processen/producten slimmer te ontwerpen, is het mogelijk deze duurzame leefomgeving te realiseren.

Afval zal in de toekomst steeds sterker gaan concurreren met primaire grondstoffen en fossiele brandstoffen.

Producten zullen „slimmer” ontworpen moeten worden zodat ze deel worden van een circulaire economie. Productie processen dienen te worden aangepast met hergebruik op het oog.

Duurzaam samenleven is een doel op zich geworden en wordt onder andere bevorderd door continuering,  en waar nodig, herstel van sociale en culturele waarden. Door de verscherpte aandacht voor het milieuprobleem zoals Green Moluccas nastreeft, wordt bijgedragen aan een duurzame samenleving.

2014-12-22 04.44.06

Afval is een belangrijke alternatieve grondstof en brandstof. Door hoogwaardige verwerking kan steeds meer waarde uit afval worden gehaald. De recyclingindustrie produceert inmiddels al secundaire grond-, bouw- en (bio)brandstoffen. Deze ontwikkeling zal naar verwachting alleen maar belangrijker worden.

Het politieke streven van de Molukse overheid om gemeenschap toerisme te bevorderen wordt belemmerd door het vervuilde landschap en zeewater en de huidige mentaliteit van de bewoners. De werkgelegenheid die eco-toerisme kan opleveren maakt zo geen, of in elk geval minder kans.

MISSIE

Green Moluccas wil bijdragen aan een circulaire economie. Vanuit het concept ‘van afval tot eindproduct’ wil Green Moluccas het ecosysteem en directe leefomgeving sparen zonder de economische motieven uit het oog te verliezen. Geldende wet- en regelgeving worden als de minimale standaard beschouwd. (ISO 26000)

2014-12-22 02.12.12

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *