Reduce, Re-use & Recycle

Logo Green Moluccas1. Principes

 1.1 3xR:

 • Zo weinig mogelijk afval maken (reduce).
 • Zo veel mogelijk hergebruik (re-use).
 • Zo veel mogelijk (laten) recyclen.

1.2 Afval scheiden bij de bron:

 • Natuurlijk afval: composteren en etensresten aan dieren geven.
 • Herbruikbaar afval: benutten.
 • Recyclebaar afval: sorteren, verkopen (zie 2.4).
 • Restafval: inleveren / wordt opgehaald: naar stortplaats Saparua of Toisapu; op termijn: verbrandingsoven waarschijnlijk op Ambon.

1.3 Win-win:

 • Bescherming leefomgeving is het doel.
 • Zo veel mogelijk wordt gebruik gemaakt van het principe: afval is grondstof.
 • Dus kan het wat opleveren voor de bevolking.
 • In het gebied Lease is vervoer relatief kostbaar; daardoor zal het zakelijk rendement laag zijn; subsidiering door overheid noodzakelijk?

2014-12-22 04.41.25

2.  Organisatie afvalverwijdering

2.1 Verantwoordelijkheid en bedrijfsvoering:

 • De overheden zijn verantwoordelijk voor het afvalbeleid.
 • Overheden maken afspraken met bedrijven: ophalen, vervoer, verwerking.
 • Kosten uit opbrengst + bijdrage van overheid en huishoudens.

2.2 Taak burgers

 • Burgers moeten regels van gescheiden inzameling opvolgen.
 • Burgers moeten elkaar aansporen geen afval meer zomaar weg te gooien.
 • Burgers moeten vrijwillig meewerken en bijdragen aan schoonmaakacties.
 • Instanties zoals scholen, kerken, verenigingen hebben een belangrijke taak in voorlichting en educatie.

2.3 Dorpen in relatie tot heel Lease (micro – macro)

 • Streven is: organisatie van afvalverwijdering voor heel lease.
 • Er zullen dan regels komen waaraan de dorpen zich moeten houden.
 • Tot het zover is kunnen per dorp initiatieven ontstaan en uitgevoerd worden (en gestimuleerd vanuit NL).
 • Ook wanneer er een centrale regeling zal zijn, zullen per dorp acties en initiatieven worden voortgezet.Reuse-Reduce-Recycle Logo

2.4 Recycling

Streven is: zo veel mogelijk soorten afval worden gerecycled. Hier zit ontwikkeling in (zie bijv. recycling mobieltjes in Afrika).

 • Beginnen bij materialen die al mogelijk zijn.
 • Eventueel Bank sampah organiseren; m.m.v. echte Bank? Of per dorp?
 • Deal sluiten met opkopers (besi tua man?).
 • Plastic naar Ambon: Toisapu (publieke sector), Ondernemers, Green Moluccas?

2.5 Restafval

 • De vraag is: wanneer er een verbrandingsoven met o.a. energieopwekking in Maluku zal komen. In Europa worden al oude stortplaatsen leeg gegraven en verwerkt tot verschillende producten.
 • Voorlopig zijn stortplaatsen (landfills) nodig.
 • De vraag is: restafval centraal naar Toisapu of een stortplaats per eiland?

2014-10-13 16.40.08

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *