Categorie archief: Geen categorie

Verslag bijeenkomst 19 september 2015 (met dank aan Mien Limaheluw)

‘Verslag bijeenkomst Green Moluccas 19 sept. Den Haag

Green Moluccas vraagt aandacht voor de toenemende bedreiging van de leefomgeving in de Molukken. Een algemene bijeenkomst werd daarom georganiseerd op zaterdag 19 sept. jl. in Den Haag. Opkomst 45 personen.

Het was een enerverende dag. (in de positieve zin) Een dag met veel nuttige, belangrijke en zeker doeltreffende informatie.

Informatie die mij en alle aanwezigen tot het besef hebben gebracht, van de noodzaak van een schoon, gezond en leefbaar milieu voor onze mensen daar. Want Indonesië/Maluku en omliggende provincies kennen een groot afvalprobleem. Zwerfafval bedreigt zowel de directe leefomgeving van de bewoners, als de aantrekkingskracht voor bezoekers.

Helaas dringt dit nog lang niet door tot de politiek van Indonesië. Op papier zijn er wel wetten en plannen maar we zien niet dat eraan gewerkt wordt. Hoezo eraan werken? Het is toch maar afval? En wie kijkt er nog van op?

Dankbaar zijn wij dan ook dat er, temidden van ons, milieuvriendelijke mensen zijn die bereid zijn om dit immens grote probleem “aan de grote klok te hangen” en er wat mee doen.

Kees Lafeber is in augustus 2014, vanuit Haria begonnen om via social media in contact te komen met Molukkers die hun oorsprong kennen in dorpen binnen alle eilanden op Maluku en ook bezig zijn met het afvalprobleem. Van de 16 kampongs op het eiland Saparua zijn inmiddels 11 kampongs aangesloten binnen Green Moluccas. Het streven is binnen elke kampong een fakkeldrager (tussenpersoon), te krijgen.

Zowel op de kampongs alsook in Nederland zijn er intussen steeds meer fakkeldragers. Fakkeldragers zijn onmisbaar. Zij kunnen rechtstreeks contact met elkaar hebben en informatie uitwisselen. Hopelijk volgen er meer fakkeldragers van alle pulau2, zodat borging van vooruitgang sterker wordt en Kees niet langer als enige spin in het web, alles en iedereen met elkaar hoeft te verbinden. We moeten het samen oppakken en gezamenlijk onze verantwoordelijkheid nemen waar dat kan.

Moet ik daar iets aan doen? Waarmee zou je moeten beginnen? En hoe dan?
Een aantal ‘sprekers’ hebben middels presentatie ons laten meekijken hoe zij betrokken zijn en welke acties inmiddels zijn ondernomen. Kortom hoe zij het programma lanceren, toelichten en uitvoeren.
Onderstaand de instanties en particulier die benaderd en ingelicht zijn/moeten worden:
-De overheid
-Lokale politiek/Burgemeesters
-Gezondheidzorg / Medische zorg (artsen)
-Het onderwijs / directies
-Dominee / Imam
-Dorpshoofden
-Bevolking

Projecten – projectleiders
We hebben kennis gemaakt met:
-Kees Lafeber initiatief nemer Green Moluccas
-Andre Klunder voorzitter van “Teachers Go Abroad” (TGA)
-Guus Rozendaal van stichting Eco-Flores – Green Indonesia (G.I.)
-Talia Tuny namens Stichting Duurzame Samenleving Papoea (SDSP)

Andre Klunder van Teachers Go Abroad, is voor 4 weken in Ambon en Saparua geweest. In Saparua was hij in het dorpje Haria, om samen met de lokale bewoners (vnl. de jeugd) een grote schoonmaakactie te houden. In 2 uur tijd werden maar liefst 500 vuilniszakken volgepropt met afval. Uit alle hoeken werden ze geprikt.

Voor Lease is een proposal gemaakt in samenwerking met de locale overheid. Het is gebaseerd op het gescheiden verzamelen en ophalen van afval. Er is een stortplaats beschikbaar gesteld. De locale overheid is nu zelf aan zet om iets met dit plan te gaan doen.

De jeugd (ook wat ouderen) weten nu het hoe en het waarom afval gescheiden moet worden. Het wordt niet langer in zee gegooid maar verbrand of ingekuild.

De kerkenraad en Anggatan Mudah van Haria komen nu met een voorstel voor het opzetten van een zogenaamde BANK SAMPAH. Komende tijd gaan we helpen dat voorstel te realiseren. Voorwaarde voor een duurzame functionerende BANK SAMPAH is,  dat gemeenschap zelf probleemeigenaar (lees ondernemer) is. Wij helpen met de randvoorwaarden te creëren.

En dat is nog maar uit één dorp. Ook enkele basisscholen werden bezocht en voorgelicht.
Dat laatste had ook de aandacht van de burgemeester van Ambon, die vervolgens een grote bijeenkomst organiseerde waarbij 250 docenten werden uitgenodigd en ook acte de présence gaven. De burgermeester tekende toen een convenant. 250 scholen op het eiland Ambon, zouden Greenschool worden. Dat gebeurde al 3 jaar terug als afsluiting van milieuproject ikv de samenwerking Vlissingen/Ambon. Dat doel is helaas nog niet bereikt.

Het moge duidelijk zijn dat ook op educatieve basis een must is om het milieu, zo breed mogelijk, als leervak door te voeren vanaf de basisscholen. Gezondheidzorg is ook belangrijk om mee samen te werken (denk aan gevolgen voor de gezondheid).

Wat Andre in Haria heeft gedaan, kunnen jij en ik ook als we naar onze negri gaan.

=========================================================
Tell me, I’ll forget. Show me, I’ll remember. Involve me, I’ll understand

Guus Rozendal projectleider van G.I.gaf een presentatie van de activiteiten in Flores/Lembata eilanden. G.I. is al een hele poos bezig en het concept werpt zijn vruchten af. De presentatie laat ons zien op welke wijze men het project lanceert, voorlicht en uitvoert
Thans is G.I. heel actief op basisscholen. Op spelenderwijs worden zowel de docenten als de kinderen van de basisscholen wegwijs gemaakt hoe ze met het milieu moeten omgaan en wat ze met zwerfafval moet doen.
==========================================================
• Talia Tuny, vrijwilligster namens stichting SDSP gaf tijdens de bijeenkomst een presentatie over het afval- en plasticprobleem in West Papoea.
==========================================================
Hoe ziet het land over een jaar of 10-15 uit als er geen vinger naar uit gestoken wordt. Hoe ziet de toekomst er uit voor de (aankomende) nieuwe generaties als er niets wordt ondernomen?
1.Complete vervuiling/vernieling van land, water en lucht
2.Gezondheidsgevaar

Afvalmanagement is geen geïsoleerd probleem. Het vraagt geïntegreerde aanpak, rekening houdend met de collectieve aanpak. Om de samenhang in deze complexe werkelijkheid niet uit het oog te verliezen werken we in samenwerking met gelijkgestemde stichtingen aan verbetering.
Dit verslag is een persoonlijk verslag van mij, zoals heb ik deze bijeenkomst heb ervaren en wat ik ervan opgestoken heb. Graag deel ik het met jullie en eigenlijk alleen maar om aan te geven hoe belangrijk het is dat jij en ik onze steun verlenen, hoe miniem ook. Doe gewoon wat Andre Klunder heeft gedaan. Als je op vakantie bent in jouw eigen negri, kijk om je heen en maak een begin….

Succes

Mien Limaheluw

Logo Green Moluccas

Voor uitgebreide info:
www.ecoflores.org.
www.sdsp.nl
www.greenmoluccas.nl / fb-pagina Green Moluccas en Green Indonesia
www.sampah-portal.nl

Website Green Moluccas

Beste allemaal,Logo Green Moluccas

De website staat nu een weekje op internet. Op kleine schaal is die verspreid. Het logo komt van de originele website van Green Moluccas waar de nieuwe site onder draait. Dat betekent dat de nieuwe website nog niet gevonden wordt door zoekmachines.

De tekst is afkomstig van de docementen die al beschikbaar waren en aangepast voor de website. Een onderdeel tips voor mensen die naar de Molukken op vakantie gaan is opgenomen. Als daar aanvullingen op zijn hoor ik het graag.

Belangrijk het is het overzicht van particulieren of kumpulans die fakkeldrager zijn van Green Moluccas. Kunnen jullie mij de contactgegevens doorgeven? Ik zorg dan dat ze van tijd tot tijd worden gepubliceerd. Ik merk dat die berichten veel aandacht krijgen op Facebook. Veel meer dan informatieve berichten over afvalmanagement.

Een Google vertaalfunctie is ingebouwd in de intro pagina. In afwachting op een gevalideerde vertaling die nu gemaakt zou kunnen worden als dat nodig is.

Als niemand er bezwaar tegen heeft gebruiken we deze content en gaan de die zoveel mogelijk delen en lanceren in onze netwerken. Verbeteren is een continueproces en dus graag jullie input.

Groetjes en vast bedankt,

Kees